Genootschap Engelandvaarders

Plaquettes

Op 6 april 1979 werd in de Nieuwe Kerk te Delft, de laatste rustplaats der Oranjes, op initiatief van het Genootschap Engelandvaarders een gedenkplaat aan koningin Wilhelmina onthuld. In bijzijn van H.M. koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard sprak de toenmalige voorzitter van het Genootschap ondermeer: 'Twee andere plaquettes zijn door u (Koningin Juliana) geplaatst met dezelfde woorden erop. Eén onder het grote raam in de Nederlandse kerk, Austin Friars (Londen), dat de figuur van H.M. Wilhelmina weergeeft, temidden van het oorlogsgebeuren, de tweede hangt in de kapel van het Ereveld van Loenen. Deze plaquette (in de Nieuwe Kerk) zal de laatste zijn. De tekst op de plaquette luidt:

'IN DANKBARE HERINNERING

AAN HARE MAJESTEIT KONINGIN WILHELMINA

MOEDER DER ENGELANDVAARDERS'.