Genootschap Engelandvaarders

Waarom wilden zij naar Engeland?

De motieven die Engelandvaarders ertoe brachten de gevaarlijke tocht te ondernemen liepen zeer uiteen. Vaderlandsliefde en trouw aan het koningshuis speelden een grote rol, maar gingen vaak samen met vrijheidsdrang . Denk bijvoorbeeld aan verzetsmensen, die vanwege hun illegale activiteiten gezocht werden. Liever dan onder te duiken, gingen zij naar Engeland om van daaruit de strijd te kunnen voortzetten. Ook zucht naar avontuur, het verlangen aan de benauwde bezettingssfeer te ontsnappen, speelde mee.

Naast deze persoonlijke motieven hebben bepaalde dwangmaatregelen van de bezetter als 'pushfactor' gewerkt en het vertrek bevorderd of mede bepaald. Dit gold met name voor de jodendeportaties, waarmee in de zomer van 1942 werd begonnen en de maatregelen rond de 'Arbeitseinsatz', waardoor in 1943 en 1944 duizenden Nederlanders gedwongen in Duitsland moesten gaan werken. Veel dwangarbeiders die in Zuid-Duitsland, Oostenrijk of Frankrijk te werk waren gesteld, hebben kans gezien om vanuit hun werkkamp te ontsnappen en neutraal gebied (Zwitserland of Spanje) te bereiken.