Genootschap Engelandvaarders

Nationaal archief

Het nationaal geheugen van Nederland. Bewaart de archieven van de centrale overheid, de provincie Zuid-Holland en het voormalige gewest Holland.

Oorlogsmonumenten

Actueel overzicht van meer dan 3000 oorlogsmonumenten en 1000 herdenkingen ... Hier vindt u informatie over oorlogsmonumenten en herdenkingen in Nederland.

Oorlogsgravenstichting OGS

De Oorlogsgavenstichting met informatie over taken en doelstellingen, erevelden, service en het slachtofferregister met Nederlandse Oorlogsslachtoffers.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie fungeert als hèt centrum in Nederland voor de kennis en de bestudering van Nederland (inclusief Nederlands-Indië) en de Tweede Wereldoorlog.

Veteranenplatform

Het Veteranen Platform stelt zich ten doel in een voortdurende dialoog met overheid en samenleving de maatschappelijke erkenning in de ruimste zin des woords van alle Nederlandse veteranen van verschillende strijdtonelen en vredesmissies op materieel en immaterieel gebied te bevorderen.

Stichting 1940-1945

De Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsgetroffenen uit de jaren 1940-1945 en aan hun nabestaanden.