Genootschap Engelandvaarders

De verhoren

Na aankomst in Engeland werden Engelandvaarders door de Britse en Nederlandse veiligheidsdienst verhoord om te kijken of zij 'te goeder trouw waren' en om eventuele Duitse spionnen onder hen te ontmaskeren. Die ondervragingen vonden plaats in een oud schoolgebouw in Londen, de Patriotic School.

Wanneer hun politieke betrouwbaarheid was vastgesteld werden Engelandvaarders ook nog eens door ambtenaren van de ministeries in Londen het hemd van het lijf gevraagd. Hun vragen gingen over de toestand in bezet Nederland: de prijs van levensmiddelen, waar de Duitse troepen gestationeerd waren, de stemming onder de bevolking, wie er in Nederland met de bezetter samenwerkte etc. Die laatste soort inlichtingen vormden mede de basis voor de naoorlogse berechting van Nederlandse collaborateurs.

Doordat Engelandvaarders zo lang onderweg waren was hun informatie niet erg recent. Ook was zij soms onjuist en gefragmenteerd. Vanaf 1942 waren Engelandvaarders bovendien niet de enige bron van informatie: verzetsgroepen in Nederland stuurden via ondergrondse kanalen enorm veel recente berichten naar Londen.