Genootschap Engelandvaarders

Geschiedenis

De Stichting Genootschap Engelandvaarders werd opgericht in 1969. Het stelde zich ten doel het onderling contact tussen Engelandvaarders te bewaren, charitatieve en andere steun te verlenen aan Engelandvaarders en hun maatschappelijke belangen te behartigen.

De belangenbehartiging spitste zich na 1978 toe op hulp aan Engelandvaarders, die meenden in aanmerking te komen voor een buitengewoon pensioen (voor verzetsdeelnemers). In dat jaar, 1978 was namelijk bepaald dat onder bepaalde voorwaarden ook Engelandvaarders recht hadden op een uitkering volgens de Wet Buitengewoon Pensioen (WBP).

Het Genootschap organiseert landelijke reunies, die in het verleden dikwijls werden bijgewoond door de Beschermheer van het Genootschap, wijlen Prins Bernhard.

Voorzitters:

1969-1979 H.P.Linthorst Homan

1979-1981 M.S. Kamminga

1981-1987 F.Th.Dijckmeester